Kontakt Moderné sviečky

Tel.: 0911 331 984
Email: info@modernesviecky.sk

Miesto sobného odberu objednávok denne od 10:00 do 18:00:

Ružová cukráreň
Janka Kráľa 43
949 05 Nitra

Kontakt Moderné sviečky Nitra
Moderné sviečky Nitra

Stránku www.modernesviecky.sk prevádzkuje spoločnosť

STACHYS Nitra s.r.o.
Krakovská 24/A
951 12 Ivanka pri Nitre
IČO: 51 176 576
IČ DPH: SK2120918129
Spoloćnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel Sro Vložka č. 47357/N

Orgány dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj  Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1    Odbor výkonu dozoru  tel. č. 037/772 02 16   fax č. 037/772 00 24